Saturday, March 5, 2011

Biarkan ia umpama angin lalu

Di antara perkara yang bermanfaat ialah: Hendaklah anda memahami bahawa tindakan orang lain menyakiti anda, khususnya dengan perkataan yang buruk, tidak sedikitpun memudharatkan anda. Bahkan, sebenarnya ia memudharatkan diri mereka sendiri. Tetapi, seandainya anda menyibukkan diri untuk berterusan memikirkan tindakan mereka yang menyakiti anda, dan anda izinkan hal itu menguasai perasaan dan emosi anda, maka, saat itulah ia akan memudharatkan anda sebagaimana ia memudharatkan mereka. Namun, seandainya anda menganggap ia umpama angin yang lalu, ia tidak memberi mudharat sedikitpun kepada anda.
-Shaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di-
http://almanhaj.or.id/content/1464/slash/0

No comments:

Post a Comment